home/Aktualnosci/
 
Najnowsze informacje
Więcej informacji:

Fabryka Urządzeń Dźwigowych w Bolęcinie podpisała w październiku pierwszy kontrakt na dzierżawę wind osobowych ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Lazurowa”. Umowa na łączną kwotę ok. miliona złotych dotyczy wymiany 8 wind znajdujących się w 9-13 piętrowych wieżowcach z lat 70-tych. Decyzja została podjęta przy dużym poparciu mieszkańców, dla których oznacza to znaczną poprawę komfortu użytkowania budynków przy stosunkowo niewielkich opłatach miesięcznych.

Kluczową rolę odgrywały dla nas kwestie finansowe, ale zależało nam również na tym, aby nie odbyło się to kosztem jakości wind. Od dłuższego czasu szukaliśmy na rynku takich instrumentów finansowych, które umożliwiłyby nam wymianę starych i niesprawnych urządzeń na nowe, gwarantujące bezpieczeństwo mieszkańcom
– wyjaśnia Zbigniew Gaca-Richter, Prezes SM „Lazurowa”. Eksploatacja ponad 30-letnich wind bez ich znaczącej modernizacji bądź wymiany byłaby bowiem kompletnie nieopłacalna, gdyż generowane są coraz większe koszty na naprawy wykraczające poza konserwację. Możliwość dzierżawy wind oznacza, że koszty obsługi finansowej przedsięwzięcia w okresie 5 lat będą wręcz niższe, niż koszty dalszej eksploatacji wind w tym samym czasie, bez ich wymiany – dodaje.


Dzierżawa wind to rozwiązanie niestosowane dotychczas w Polsce. FUD Bolęcin, oferując tą możliwość, może pomóc rozwiązać problemy, z którymi od lat borykają się spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Dane statystyczne pokazują bowiem, że ok. 40 000 wind w Polsce wymaga natychmiastowej wymiany – na bardziej energooszczędne i lepiej dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim na zgodne z coraz wyższymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa. Koszt związany z wymianą wszystkich wind w Polsce, które są w złym stanie technicznym, to ok. 7 mld złotych. W samej Warszawie jest ok. 10 tys. wind, których koszt modernizacji szacuje się na kwotę 1,5 mld zł.


Nowoczesna, bezpieczna winda to poważny wydatek, na który trudno się zdecydować, choć jest to konieczne – mówi Małgorzata Golińska, członek zarządu FUD Bolęcin. Dzięki usłudze dzierżawy wind mieszkańcy SM „Lazurowa” nie muszą odkładać decyzji na kolejnych kilka czy nawet kilkanaście lat.


Instrument finansowy, zastosowany w SM „Lazurowa”, zakłada miesięczną płatność ratalną na poziomie 2,5 tys. złotych dla jednej windy w okresie pięciu lat. Po tym czasie winda staje się faktycznie własnością spółdzielni. Całkowity koszt jednej windy to ok. 150 000 złotych, w czym zawiera się również obsługa finansowa zawartej umowy dzierżawy. W trakcie jej trwania firma FUD Bolęcin zobowiązuje się do remontów i konserwacji wind, bez dodatkowych kosztów.


W listopadzie zapłaciliśmy pierwszą ratę, a nowe windy pojawią się u nas już w styczniu. To najlepszy prezent, jaki mogliśmy sobie zażyczyć na święta
– dodaje Zbigniew Gaca-Richter.

***

Facebook
YouTube
LinkedIn