home/Aktualnosci/
 
Najnowsze informacje
Więcej informacji:

Kilka miesięcy temu został oddany do użytku kolejny duży dźwig towarowy, który firma FUD Bolęcin zrealizowała dla British American Tobacco. Mieści się on w zakładach tytoniowych tego koncernu w Augustowie i powstał w łączniku do nowobudowanej hali produkcyjnej. Dźwig służy do transportu surowców do produkcji wyrobów tytoniowych, a zastosowane przez inżynierów rozwiązania pozwalają Inwestorowi mieć pewność co do ciągłości dostaw surowców.

Dźwig towarowy znajduje się bezpośrednio przy taśmociągu i jest swego rodzaju alternatywą dla tego środka transportu w przypadku jego awarii/konserwacji lub też w przypadku wzmożonej produkcji, kiedy transport taśmociągiem przestaje wystarczać. Z tego względu Klientowi zależało na tym, aby zaprojektować rozwiązania, które zapewnią bezawaryjną pracę urządzenia. Każda ewentualna awaria dźwigu mogłaby bowiem spowodować opóźnienia w transporcie surowców, które przyniosłyby wymierne straty.

Zaprojektowanie dźwigu wiązało się z też z innym wyzwaniem, a mianowicie z bardzo ograniczoną powierzchnią w łączniku hali produkcyjnej. Inżynierowie FUD stanęli na wysokości zadania projektując dźwig w stalowym szybie, który posiada kabinę o szerokości 1350mm z przeciwwagą umieszczoną z boku – jako że kabina musiała być przelotowa – przy szerokości szybu na zewnątrz wynoszącej zaledwie 2395mm.

Przed przystąpieniem do realizacji inżynierowie musiał dokonali pomiarów laserowych miejsca, w którym miał powstać dźwig. Pozwoliło to wykluczyć wszelkie ewentualne kolizje z innymi urządzeniami, które znajdują się w pobliżu jego miejsca instalacji.

Do budowy dźwigu użyto najwyższej jakości komponentów przeznaczonych dla przemysłu, które zapewnią bezawaryjną pracę przez lata. Dla przykładu: użyto drzwi o wzmocnionej konstrukcji i układzie jezdnym, który wytrzymuje 15mln cykli pracy bez konieczności wymiany żadnego z elementów. Wciągarka zaprojektowana jest aż na 50 000 godzin pracy, zaś falownik sterujący jej pracą jest w stanie wytrzymać nawet 3 000 000 jazd bez konieczności wymiany jakichkolwiek podzespołów.

Powyższe rozwiązania są gwarancją bezawaryjnej pracy tego dźwigu towarowego, co zapewnia ciągłość dostaw surowców do produkcji oraz minimalizuje ryzyko zatrzymania produkcji, na czym szczególnie zależało Klientowi.

Nowa inwestycja PKN ORLEN w postaci Centrum Badawczo Rozwojowego w Płocku pomieści 4 dźwigi osobowe autorstwa FUD Bolęcin. W windach zastosowano szereg rozwiązań technicznych, zapewniających maksimum bezpieczeństwa. Windy te powstały we współpracy z firmą Budimex.

Największe wyzwania związane z realizacją tego projektu wiązały się z koniecznością zagwarantowania najwyższych standardów bezpieczeństwa w projektowanych windach. Dwa spośród czterech dźwigów jest zainstalowanych w strefie, w której z uwagi na specyfikę prowadzonej przez firmę działalności istnieje ryzyko zagrożenia wybuchem.

To dla nas ogromnie ważne, że duże koncerny w branży przemysłowej czy energetycznej – jak chociażby Orlen – widzą w nas partnera, któremu można zaufać, gdy chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem. Ten obszar niezmiennie traktujemy priorytetowo i jesteśmy w stanie zaprojektować rozwiązania dostosowane do szczególnych potrzeb naszych klientów’ – powiedziała Małgorzata Golińska-Dłużniewska, Prezes Zarządu FUD Bolęcin.

Rozwiązania pozwalające na zachowanie maksimum bezpieczeństwa

Zastosowane specjalne rozwiązania techniczne mają na celu przede wszystkim zapobieganie przedostaniu się potencjalnie trujących gazów do wnętrza wind. Są to drzwi i kasety wezwań oraz szafy sterowe, wykonane w klasie EX zgodnie z oznaczeniem strefy wg. dyrektywy ATEX. Szyby dźwigowe posiadają wentylację nadciśnieniową, która również zapobiega przedostawaniu się potencjalnie wybuchowej atmosfery do szybu. Ponadto w szybach dźwigowych i kabinach dźwigów zamontowano szereg czujników wykrywających określone rodzaje gazów. Dźwigi zostały zaprogramowane w taki sposób, iż po wykryciu stężenia danego gazu przewyższającego określone wartości, wykonują jazdę specjalną, która umożliwia bezpieczną ewakuację pasażerów.  Dodatkowo, w kabinach zainstalowano odpowiednie aparaty ucieczkowe (jednorazowy substytut maski gazowej i kombinezonu) dla pasażerów na wypadek ulatniania się różnorodnych niebezpiecznych gazów.

Powyższy system zabezpieczeń w windach pozwala na zagwarantowanie maksymalnego bezpieczeństwa ich użytkownikom i spełnia wymagania inwestora.

Facebook
YouTube
LinkedIn