home/Aktualnosci/Dźwig towarowy dla British American Tobacco
 
Aktualnosci

Kilka miesięcy temu został oddany do użytku kolejny duży dźwig towarowy, który firma FUD Bolęcin zrealizowała dla British American Tobacco. Mieści się on w zakładach tytoniowych tego koncernu w Augustowie i powstał w łączniku do nowobudowanej hali produkcyjnej. Dźwig służy do transportu surowców do produkcji wyrobów tytoniowych, a zastosowane przez inżynierów rozwiązania pozwalają Inwestorowi mieć pewność co do ciągłości dostaw surowców.

Dźwig towarowy znajduje się bezpośrednio przy taśmociągu i jest swego rodzaju alternatywą dla tego środka transportu w przypadku jego awarii/konserwacji lub też w przypadku wzmożonej produkcji, kiedy transport taśmociągiem przestaje wystarczać. Z tego względu Klientowi zależało na tym, aby zaprojektować rozwiązania, które zapewnią bezawaryjną pracę urządzenia. Każda ewentualna awaria dźwigu mogłaby bowiem spowodować opóźnienia w transporcie surowców, które przyniosłyby wymierne straty.

Zaprojektowanie dźwigu wiązało się z też z innym wyzwaniem, a mianowicie z bardzo ograniczoną powierzchnią w łączniku hali produkcyjnej. Inżynierowie FUD stanęli na wysokości zadania projektując dźwig w stalowym szybie, który posiada kabinę o szerokości 1350mm z przeciwwagą umieszczoną z boku – jako że kabina musiała być przelotowa – przy szerokości szybu na zewnątrz wynoszącej zaledwie 2395mm.

Przed przystąpieniem do realizacji inżynierowie musiał dokonali pomiarów laserowych miejsca, w którym miał powstać dźwig. Pozwoliło to wykluczyć wszelkie ewentualne kolizje z innymi urządzeniami, które znajdują się w pobliżu jego miejsca instalacji.

Do budowy dźwigu użyto najwyższej jakości komponentów przeznaczonych dla przemysłu, które zapewnią bezawaryjną pracę przez lata. Dla przykładu: użyto drzwi o wzmocnionej konstrukcji i układzie jezdnym, który wytrzymuje 15mln cykli pracy bez konieczności wymiany żadnego z elementów. Wciągarka zaprojektowana jest aż na 50 000 godzin pracy, zaś falownik sterujący jej pracą jest w stanie wytrzymać nawet 3 000 000 jazd bez konieczności wymiany jakichkolwiek podzespołów.

Powyższe rozwiązania są gwarancją bezawaryjnej pracy tego dźwigu towarowego, co zapewnia ciągłość dostaw surowców do produkcji oraz minimalizuje ryzyko zatrzymania produkcji, na czym szczególnie zależało Klientowi.

Facebook
YouTube
LinkedIn