home/Aktualnosci/Krajowy Ośrodek dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane z nowymi windami
 
Aktualnosci

Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (KOMR)  zdecydował się na wymianę wind osobowych i towarowych na terenie całego kompleksu budynków. Windy osobowe zostały zaprojektowane i wyposażone ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób poruszające się na wózkach inwalidzkich, po uprzednich konsultacjach z użytkownikami. Wszystkie windy powstały w oparciu o indywidualny projekt inżynierów z FUD Bolęcin.

KOMR w Dąbku jest obiektem o wyjątkowej specyfice i charakterze działania. Jest to jeden z niewielu tego typu ośrodków w Polsce oferujących pomoc osobom chorującym na stwardnienie rozsiane. Schorzenie to powoduje duże trudności z poruszaniem się oraz koordynacją ruchową. Z powodu choroby część osób w KOMR porusza się na elektrycznych wózkach inwalidzkich.

W kompleksie budynków ośrodka znajdują się 4 dźwigi osobowe oraz 2 towarowe do transportu żywności. Planowanie wymiany wind oraz wszelkich towarzyszących prac musiało uwzględniać zapewnienie transportu osób niepełnosprawnych w każdej z części budynków.

Windy osobowe, uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami
Projekt nowych urządzeń został skonsultowany z pacjentami pod kątem ich potrzeb. Inżynierowie FUD Bolęcin musieli wziąć pod uwagę sposób eksploatacji wind, przede wszystkim częste uderzenia wózkami w drzwi windy. W kabinie zainstalowano dodatkowe fotokomórki powodujące otwarcie drzwi przed dojazdem wózka, rozkładane siedzisko oraz inne elementy wyposażenia, dzięki któremu dźwigi są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Cieszymy się, że mogliśmy wykorzystać naszą wiedzę z zakresu projektowania i produkcji wind osobowych i platform dla osób niepełnosprawnych na potrzeby pacjentów KOMR. Od dłuższego czasu pracujemy nad różnymi rozwiązaniami, które mogą okazać się przydatne dla osób poruszających się na wózkach. Współpraca przy tym projekcie była o tyle ciekawa, że mogliśmy liczyć na duże zaangażowanie użytkowników i zebrać od nich cenne informacje, które pomogły nam w projekcie – powiedział Marcin Radwański, Kierownik Działu Sprzedaży.

Małe windy towarowe do transportu żywności
Proces wymiany dwóch małych wind towarowych w czynnym obiekcie musiał być zrealizowany dość szybko, ze względu na czasowe wyłączenie drogi transportu żywności. Dźwigi wyposażono w system napędowy nowego typu – system sterownia posiada wbudowany falownik, dzięki czemu uzyskano łagodny start i zatrzymanie kabin. Nowe windy zapewniają nie tylko znacznie większy komfort pracy, ale również spełniają wyższe wymagania sanitarne co do transportu żywności, ponieważ kabiny i drzwi wykonano ze stali nierdzewnej.

Realizacja wymiany wind na obiekcie KOMR przez FUD Bolęcin obejmowała wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie zezwoleń administracyjnych na przeprowadzenie remontu, demontaż starych urządzeń, remont podszybia – uszczelnienie metodą iniekcji, malowanie szybów i maszynowni, montaż nowych urządzeń oraz wykonanie obróbek wokół drzwi.

Facebook
YouTube
LinkedIn