home/O firmie/Wybrane realizacje
 
O firmie

Dzierżawa 8 wind osobowych, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa” w Warszawie

Mała winda towarowa – Restauracja Manekin w Warszawie

Mała winda towarowa, restauracja Warszawski Sznyt w Warszawie

Windy przemysłowe w zakładach British American Tobacco Polska S.A.

Windy przemysłowe w nowych blokach Elektrowni Opole


 

Dzierżawa 8 wind osobowych, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa” w Warszawie 

Osiedle Lazurowa

Fabryka Urządzeń Dźwigowych w Bolęcinie podpisała w październiku 2016 r. pionierski kontrakt na dzierżawę 8 wind osobowych ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Lazurowa”. Decyzja o wymianie starych wind na nowe w 9-13 piętrowych wieżowcach z lat 70-tych została podjęta przy dużym poparciu mieszkańców. Oznaczało to dla nich znaczną poprawę komfortu użytkowania budynków, przy stosunkowo niewielkich opłatach miesięcznych.

Dotychczasowe windy  nie spełniały stawianych im wymagań, z uwagi na m.in. przestarzałe rozwiązania techniczne: drewniane kabiny, drzwi ręczne, czy też oświetlenie realizowane za pomocą opraw żarowych. Napęd windy odbywał się przez reduktor z silnikiem dwubiegowym, co nie zapewniało odpowiedniej dokładności zatrzymania.

Większy komfort jazdy i bezpieczeństwo

Mieszkańcy spółdzielni otrzymali nowoczesne windy, dające wysoki komfort jazdy. Zastosowano automatyczne drzwi, które zostały poszerzone o 5cm w stosunku do poprzednich (dotychczasowe miały zaledwie 75cm). Pomimo zastosowania drzwi w kabinie nie zmniejszyła się powierzchnia kabiny (doczasowa 1,3m2, po wymianie 1,32m2). Wnętrze kabiny zaprojektowano wspólnie z Zamawiającym – zdecydowano się na zestawienie blachy nierdzewnej z okleiną drewnopodobną. Zamontowano nowoczesne, energooszczędne oświetlenie LED.

Dzierżawa – pionierska forma finansowania

Modernizacja dotychczasowych wind na nowoczesne i bezpieczne była możliwa dzięki zastosowaniu w SM „Lazurowa” pionierskiej formy finansowania tj. dzierżawy. Ten instrument finansowy zakładał miesięczną płatność ratalną na poziomie 2,5 tys. złotych dla jednej windy w okresie pięciu lat. Po tym czasie winda staje się faktycznie własnością spółdzielni. Całkowity koszt jednej windy to ok. 150 000 złotych, w czym zawiera się również obsługa finansowa zawartej umowy dzierżawy. 

W trakcie jej trwania firma FUD Bolęcin zobowiązuje się do remontów i konserwacji wind, bez dodatkowych kosztów. 

^do góry…


 

Mała winda towarowa – Restauracja Manekin w Warszawie

Winda Manekin

FUD Bolęcin zaprojektował i wyprodukował małą windę towarową dla nowo powstałej restauracji sieciowej Manekin. Restauracja mieści się w zabytkowym budynku w centrum Warszawy, przy Pl. Konstytucji 5.
Całość lokalu obejmuje piwnicę, parter oraz I piętro. W tej sytuacji konieczne było zapewnienie rozwiązania, które umożliwiałaby szybki i łatwy transport towarów pomiędzy tymi trzema kondygnacjami. Montaż małej windy towarowej FUD Bolęcin znacznie przyczynił się do zwiększenia wydajności pracy restauracji.

Wyzwania projektowe
Zlecenie było wymagające, ponieważ winda musiała być odpowiednio wkomponowana w pomieszczenie restauracyjne, także pod kątem estetycznym. Inżynierowie FUD Bolęcin zaprojektowali dźwig towarowy wraz z konstrukcją stalową w taki sposób, że jest ono dostosowane wymiarowo do ograniczonej przestrzeni, która została narzucona przez architekta. Kluczowa była tutaj również dobra współpraca z ekipą budowlaną.

Jako jednostkę napędową zastosowano wciągarkę B1042. Jest to maszyna o bardzo wysokiej trwałości i niezawodności, która można zastosować zarówno z bębnem nawijającym linę, jak
i z kołem ciernym. Jej uniwersalność, trwałość i niezawodność powoduje, że znajduje bardzo szerokie zastosowanie. Maszynownia dźwigu została przeszklona.

Do produkcji użyto materiałów nierdzewnych, co pozwala na utrzymanie czystości. Tymi materiałami zostały wyłożone lady, parapety i fragmenty ścian wokół windy.

^do góry…


 

Mała winda towarowa, restauracja Warszawski Sznyt w Warszawie

Firma FUD Bolęcin wyprodukowała dla spółki Senatorska Investment windę towarową w restauracji Warszawski Sznyt, znajdującej się w budynku Plac Zamkowy – Business with Heritage, Rozmieszczanie sal restauracyjnych oraz kuchni na kilku poziomach spowodowało konieczność montażu windy towarowej, aby znacznie usprawnić pracę kuchni i kelnerów.

Specjalnie na potrzeby klienta inżynierowie FUD Bolęcin zaprojektowali i wyprodukowali  nietypową małą windę towarową. Charakteryzuje się ona podziałem na cztery komory wewnątrz samej kabiny, do których dojścia są rozmieszczone odpowiednio do układu pomieszczeń na konkretnych kondygnacjach. 

Nietypowa kabina z podziałem na 4 kabiny
Kabinę małego dźwigu towarowego typu EPE-100-R-K podzielono w pionie i w poziomie. Na skutek tego otrzymano dolny przedział z dwoma komorami, który umożliwia transport wózków i większych gabarytowo elementów, zachowując podział na część brudną i czystą. Przeznaczeniem części górnej jest transport naczyń i innych małych gabarytowo elementów. W górnej części również wydzielono dwie strefy. Na skutek tego uzyskano przedział dolny z komorami czystą i brudną oraz przedział górny z komorami czystą i brudną. Zachowano niezależny dostęp do każdej z nich.  

Tak skomplikowany system dostępu do określonych części kabiny jest bardzo rzadko spotykany w windach towarowych i wymagał on od zespołu projektowo-produkcyjnego przezwyciężenia kilku trudności. Na wczesnym etapie były to przede wszystkim następujące kwestie: zaprojektowanie dźwigu w stosunkowo małej przestrzeni oraz uzgodnienie dostępu do poszczególnych komór windy tak, aby była ona zgodna z technologią kuchni. Ważna była też kwestia ilości, rozmiaru i rozmieszczenia drzwi – łącznie pięciu w jednej windzie.

Krótki termin na realizację zlecenia
Wyzwaniem dla zespołu projektowego był krótki czas realizacji zlecenia. Podczas prac projektowych okazało się, że dźwig jest potrzebny znacznie wcześniej niż przewiduje to umowa, ze względu na konieczność uzyskania koncesji sprzedaży alkoholu przez restaurację. W rezultacie zastosowano zmiany w harmonogramie, aby spełnić potrzeby klienta. Czas przeznaczony na montaż został również znacznie skrócony, z 14 do 6 dni.    

^do góry…


 

CASE STUDY

Windy przemysłowe w zakładach British American Tobacco Polska S.A.

WINDY PRZEMYSŁOWE

Zakłady tytoniowe w Augustowie zostały podczas modernizacji w całości wyposażone w dźwigi FUD Bolęcin. Łącznie, na ich terenie znajduje się 8 dużych wind towarowych: dwa dźwigi obsługujące produkcję o udźwigach Q=4000kg i Q=3200kg, oraz sześć dźwigów Q=3200kg na magazynach.

Urządzenia te są nieodłącznym elementem procesu produkcji i logistyki, co sprawia, że muszą być wyjątkowo niezawodne. W tym celu nasi inżynierowie zastosowali cały szereg rozwiązań technicznych.

^do góry…


 

CASE STUDY

Windy przemysłowe w nowych blokach Elektrowni Opole

WINDY PRZEMYSŁOWE

Budowa nowych bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole rozpoczęła się w 2014 r., a jej szacunkowy koszt to 11,5 mld zł. FUD Bolęcin odpowiada za projekt, produkcję oraz montaż najwyższych dźwigów, które znajdą się w Elektrowni Opole, w pylonach komunikacyjnych bloków 5 i 6. Nasi inżynierowie zaprojektowali i wyprodukowali 8 dużych wind towarowo-osobowych.

W każdym z 4 pylonów zaprojektowano po dwie windy przemysłowe o udźwigu pięciu oraz trzech ton. Cztery z ośmiu wind umożliwiają prowadzenie akcji ratunkowej przez ekipy straży pożarnej i jako jedyne mogą funkcjonować w sytuacji pożaru. Takie dźwigi posiadają system zasilania rezerwowego, a kabina dźwigu wyposażona jest m. in. w wyłaz oraz drabinę do ewakuacji. W szybie zaprojektowano wydajny system oddymiania i wentylacji.

Windy są zaprojektowane dla 27 przystanków, a ich prędkość to 2,5m/s. Umożliwia to przejazd pomiędzy skrajnymi przystankami w czasie poniżej jednej minuty.

Zastosowano napęd bezreduktorowy oraz system odzysku energii, co pozwala wygenerować oszczędności na poziomie 30-40% oraz zmniejszyć ilość ciepła emitowanego przez urządzenia w maszynowni.

^do góry…

Facebook
YouTube
LinkedIn